Working Paper [count:2]
Compilation of China‘s Provincial Capital Stock Se (2007/6/5) 3967
Social Heterogeneity and Optimal Mix between Publi (2006/12/12) 4179
[1]
Faculty
  Zhang Jun
  Yin Xingmin
  Chen Zhao
  Shi Lei
  Zhou Weilin
  Shiyi Chen
  Kou Zonglai
  Jiang Jianqiang
  Zhang Yan
  Wang Yongqin
  Zhang Yuan
  Wu Jianfeng
  Li Ting
  Zhang Qi
©2008 www.cces.fudan.edu.cn All rights reserved.
沪ICP备05008526