Yin Xingmin [count:1]
Title: professor
College: CCES
Major: Industrial Organization;Modern Economics
Tel: 65643054
Email: yin1953@fudan.edu.cn


Prof. Yin Xingmin's Resume (2010/10/15) 2800
[1]
Faculty
  Zhang Jun
  Yin Xingmin
  Chen Zhao
  Shi Lei
  Zhou Weilin
  Shiyi Chen
  Kou Zonglai
  Jiang Jianqiang
  Zhang Yan
  Wang Yongqin
  Zhang Yuan
  Wu Jianfeng
  Li Ting
  Zhang Qi
©2008 www.cces.fudan.edu.cn All rights reserved.
沪ICP备05008526