Jiang Jianqiang [count:0]
Title: assistant professor
College: CCES
Major: New Institutional Economics;The Theory of the Firm
Tel: 021-65643054
Email: jianqiangjiang@fudan.edu.cn


Faculty
  Zhang Jun
  Yin Xingmin
  Chen Zhao
  Shi Lei
  Zhou Weilin
  Shiyi Chen
  Kou Zonglai
  Jiang Jianqiang
  Zhang Yan
  Wang Yongqin
  Zhang Yuan
  Wu Jianfeng
  Li Ting
  Zhang Qi
©2008 www.cces.fudan.edu.cn All rights reserved.
沪ICP备05008526