Shiyi Chen [count:1]
Title: Professor
College: CCES
Major: Energy, Environment and Economic Sustainable Devel
Tel: 021-65643054
Email: shiyichen@fudan.edu.cn


Prof. Chen Shiyi's resume (2010/11/2) 3975
[1]
Faculty
  Zhang Jun
  Yin Xingmin
  Chen Zhao
  Shi Lei
  Zhou Weilin
  Shiyi Chen
  Kou Zonglai
  Jiang Jianqiang
  Zhang Yan
  Wang Yongqin
  Zhang Yuan
  Wu Jianfeng
  Li Ting
  Zhang Qi
©2008 www.cces.fudan.edu.cn All rights reserved.
沪ICP备05008526